Rau sạch Vietgap

Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất
An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch
Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân
Truy tìm nguồn gốc sản phẩm, tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0349487999